Тахани от семена и ядки, създадени с мисъл за природата и човека

Защо български?

Тук ще посочим някои много съществени, но често премълчавани подробности за процесите на отглеждане, сушене и съхранение на семена и ядки, преди те да достигнат до нас.

Бадеми

Нека разгледаме разликата между масово продаваните бадеми на българския пазар (калифорнийски) и бадемите отглеждани в България.

От 1-ви септември 2007г., в щатите е официално забранено сурови бадеми да бъдат продавани и респективно изнасяни за трети страни. Извадка от сайта http://www.recipemagician.com  гласи:

След вземане на решение от страна на Американското правителство да принуди всеки земледелец и фермер, предлагащ в страната сурови бадеми да ги подложи на термична обработка, рязко спадна интереса към местната продукция на суровия пазар. В закона точно и ясно се споменава, че всеки, желаещ да произвежда с цел продажба бадеми трябва да ги подложи на пастьоризация или обработка с токсичен газ (пропиленов оксид) за да се избегне опасността от салмонелоза.

На българския пазар обаче, най-масово продаваният бадем е калифорнийският. Други страни, от които внасяме бадеми, но с доста по-малък дял са Турция и Украйна. Te обаче доста рядко или никога не достигат до продажби на дребно в непреработен (т.е. в напълно суров) вид.

Лешници

Най-големият производител на лешници в света е Турция. Тя държи над 70% от световното производство на тези ядки. Южната ни съседка разполага със над 7млн декара лешникови насаждения, който факт сам по себе си ни дава известна представа за промишления характер на този отрасъл от нейното земеделие. Тези огромни площи, на които работят хиляди хора са ежегодно наторявани с химически “NPK” торове, а узрялите ядки се събират със специализирани машини. Все още влажни, те се подлагат на сушене в огромни индустриални сушилни още докато са в черупките си, с цел безпроблемно съхранение.

Там обаче никой не суши лешниците на ниски температури, а сушенето е интензивно, на по-високи температури за по-бързо изсушаване. Често се случва, мъхестата част на външната обвивка на лешниците да придобие леко “опърлен” вид, защото тя е най-податлива на леки нагаряния. Това увреждащо хранителните стойности следствие, освен последствията от самото нагряване, често води и до влошаване на вкусовите качества на самите ядки, да не говорим за тяхната биологична и хранителна стойност…

В България освен турски, се срещат и лешници от Грузия. Опиталите ги знаят вкусовите им “качества” (и подозрително тъмния им цвят) и навярно са усетили колко далечни са те от вкуса на лешниковите ядки, отгледани в България…

Българското производство

За родното производство на бадеми, лешници, орехи, слънчоглед, тиквени семки и др. можем да заявим следното. Освен всички предимства, които можем да получим от една локално произвеждана продукция, тези суровини са и много по-качествени и богати на хранителни вещества, защото поради скромните размери и често не-промишления характер на сектора, насажденията в повечето случай са млади (под 10г. за бадеми и лешници), засадени са върху все още необеднени от конвенционалното земеделие почви и се отглеждат от самите им създатели. Т.е. от хората, които в даден момент от живота си са достигнали до идеята, че искат да използват енергията на земята си и своята собствена по най-естествения и рацонален начин – като отгледат на нея истинска храна! А вътрешната потребност на човека да отглежда сам своята храна е исконна и дълбоко вкоренена в нашата същност. Не е и случаен фактът, че растенията се влияят от енергията на хората, които се грижат за тях. И съответно се отплащат с богата хранителна стойност и концентрирана енергия в плодовете си на всички, които са ги дарили с любов и чисти помисли по време на техния растеж.

Ето една извадка от книгата “Съзнателно хранене” на Гейбриъл Казънс за енергийното значение на храната, която консумираме.

20160211_190136Ние смятаме, че храната, особено живата (сурова) храна има своя енергиен потенциал, който може да изгражда или да разрушава. Т.е. да предаде точно това отношение, което нейните стопани или големи промишлени производители са вложили в нея при отглеждането й. Отделно самата храна съдържа и вода, жива вода, която има своята памет.

Но тук няма да се задълбочаваме в темата. Който желае, просто ще се замисли….